3:34 PM | 16/12/2015
Cựu binh Mỹ tìm chủ nhân cuốn nhật ký của người lính Việt Nam
Một cựu chiến binh Mỹ đang tìm kiếm một người lính Cộng sản Bắc Việt, là chủ nhân của cuốn nhật ký và những tấm ảnh mà người cựu chiến binh này nhặt được tại chiến trường Việt Nam.
11:44 AM | 16/12/2015
Nếu bạn muốn có Tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam”? Hãy điện thoại, hoặc gửi e-mail cho Nhà văn Đặng Vương Hưng!
Nhà xuất bản Công an Nhân dân vừa ấn hành cuốn sách quý: Tuyển tập NHỮNG LÁ THƯ THỜI CHIẾN VIỆT NAM. Đây là công trình được hoàn thành trong 10 năm (2005 – 2015) - một trong những Tác phẩm được tìm đọc nhiều nhất của Nhà văn Đặng Vương Hưng.
1 2 [3]